برگزاری جلسه شورای دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :11 آذر، 1398
تصویر

در راستای اهمیت و اختیارات محوله به شورای دانشگاه، جلسه‌ی شورای دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضای حقوقی و حقیقی محترم در تاریخ 98/09/11 در سالن جلسات دفتر ریاست برگزار گردید. در این جلسه، رئیس محترم دانشگاه به ارائه‌ی گزارش عملکرد دانشگاه، دربازه‌ی زمانی تیرماه 1397 الی شهریورماه 1398 پرداختند. در ادامه، اعضای محترم حاضر در جلسه به ارائه نظر و پیشنهادات خود در راستای تقویت فعالیت‌های آتی دانشگاه پرداختند.