برگزاری جلسه شورای دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :21 بهمن، 1398
تصویر

در این جلسه شورای دانشگاه پس از تلاوت قرآن کریم، از دکتر بهزاد اتونی بابت تلاش های ارزنده ایشان در سمت نماینده وزیر در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی و انتصاب دکتر جواد ریاحی به سمت نماینده وزارت در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این جلسه، ریاست محترم دانشگاه، گزارشی از وضعیت مالی و بودجه­ای دانشگاه از جمله پرداخت حق التدریس اساتید تا پایان سال 98، اجرای پروژه­های عمرانی انجام شده و در حال انجام، پرداخت گرنت اساتید بدون تأخیر و ... ارائه نمودند.

همچنین ایشان به اهمیت کارگروه­ها و شوراها در دانشگاه تأکید نموده و خواهان انجام تکالیف شوراها در راستای وظایف محوله و ایجاد شفافیت در تصمیم گیری ها شدند .

همچنین در این جلسه در خصوص ارتقاء اعضای هیأت علمی گروهای آموزشی و نیز فرآیند بررسی درخواست انتقال اعضای هیأت علمی تصمیم گیری به عمل آمد.