تقدیر و تشکر رئیس محترم دانشگاه از دکتر رضا کاوند بابت تلاش های ایشان در سمت رئیس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی

ارسال شده در تاریخ :25 اسفند، 1398
تصویر

طی نامه ای از طرف جناب آقای دکتر حسن مروتی، رئیس محترم دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) از آقای دکتر رضا کاوند عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، بابت زحمات ایشان در سمت رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) ، تقدیر و تشکر به عمل آمد.