پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1399

ارسال شده در تاریخ : 26 فروردین، 1399
تصویر

به اطلاع  می رساند دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره) از میان دانشجویان و دانش آموختگان واجد  شرایط در مقطع 1399 دانشگاههای دولتی برای نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد (بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان) اقدام به پذیرش دانشجو از مورخ 31 /1399/03  می نماید.  متقاضیان میبایست مدارک خود را به همراه فرمهای درخواست به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حداکثر تا تاریخ 1399/02/01 ارسال نمایند. لازم به ذکر است با توجه به شرایط موجود کشور و طرح فاصله گذاری هوشمند متقاضیان می بایست مدارک خود به همراه فرم های مربوطه را پس از  دریافت از سایت دانشگاه  به نشانی الکترونیکی estedad@abru.ac.ir  یا به صورت حضوری ارسال نمایند.. لازم به ذکر است شیوه نامه اجرایی فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به همراه فرم های مربوطه در آدرس زیر قرار دارد، که متقاضیان میباست پس از مطالعه و دریافت فرم ها و تکمیل مدارک را به نشانی الکترونیک بالا ارسال نماییند. همچنین به درخواستی های که خارج از زمان مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

 

                                             ((((فایل راهنما و فرم های مربوطه))))