بازدید شهردار محترم شهر بروجرد و معاونین ایشان از دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

ارسال شده در تاریخ : 17 خرداد، 1399
تصویر

در تاریخ 25 فرودین، شهردار محترم شهر بروجرد جناب آقای دکتر رحیم جافری و معاونین محترم ایشان از پروژه های دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) بازدید به عمل آوردند. از جمله پروژه های بازدید شده تصفیه خانه دانشگاه، خوابگاه خواهران و دانشکده در حال ساخت دانشگاه بود.  بازدید با زیارت قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه و قرائت فاتحه به پایان رسید.