اطلاعیه گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

ارسال شده در تاریخ :30 خرداد، 1399
تصویر

بدین وسیله از شما دانشجویان محترم دعوت می‌شود با شرکت در ارزیابی اساتید و ارزشیابی سامانه آموزش الکترونیک به طور جداگانه در بهبود و ارتقاء کیفیت فعالیت های دانشگاه سهیم شوید. خاطر نشان می‌سازد کلیه اطلاعات این پرسشنامه کاملاً محرمانه تلقی شده و صرفاً در جهت افزایش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. خواهشمند است جهت ارزشیابی از مورخ ۹۹/۳/۳۰ تا مورخ ۹۹/۴/۶ به سامانه گلستان مراجعه نمایید. پيشاپيش از بذل توجه و همكاری متعهدانه شما، كه نقش اساسی در پيشبرد اهداف کیفی دانشگاه دارد، صمیمانه سپاسگزاری می گردد.