اطلاعیه مهم دانشجویان ساکن در خوابگاه ها (خواهران و برادران)

ارسال شده در تاریخ :03 تیر، 1399
تصویر

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر الزام تحویل وسایل شخصی و تخلیه خوابگاه ، به اطلاع دانشجویان ارجمند می رساند ؛ علی رغم بار مالی زیاد اجاره ی خوابگاه های استیجاری دانشگاه، با توجه به تماسهای مکرر دانشجویان به طرق مختلف و دشواری تخلیه ی خوابگاه توسط دانشجویان عزیز در موعد تعیین شده، به دستور ریاست محترم دانشگاه، موضوع تخلیه ی خوابگاه ها به بعد از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ٩٩_٩٨ موکول گردید.
لذا دانشجویان محترم هیچگونه دغدغه ای در این مورد نداشته باشند و با خیالی آسوده به امور امتحانات خود بپردازند.