تقدیر و تشکر رئیس محترم دانشگاه از دکترجواد ریاحی بابت تلاش های ایشان در پست مدیر گروه آموزشی حقوق دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :01 مرداد، 1399
تصویر

طی نامه ای جناب آقای دکتر حسن مروتی، رئیس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، از جناب آقای دکتر جواد ریاحی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، بابت زحمات ایشان در سمت مدیر گروه آموزشی حقوق دانشگاه،  تقدیر و تشکر به عمل آوردند.