تقدیر و تشکر رئیس محترم دانشگاه از دکتر حمید آسایش بابت تلاش های ایشان در پست مدیر گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :01 مرداد، 1399
تصویر

طی نامه ای جناب آقای دکتر حسن مروتی، رئیس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، از جناب آقای دکتر حمید آسایش عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، بابت زحمات ایشان در سمت گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه،  تقدیر و تشکر به عمل آوردند.