انتصاب اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه توسط رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حسن مروتی

ارسال شده در تاریخ :18 شهریور، 1399
تصویر

جناب آقای دکتر حسن مروتی ، رئیس محترم دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) ، طی حکمی افراد زیر را به مدت دو سال به عنوان اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه منصوب نمودند.
 ۱. دکتر جودکی (دبیر کارگروه)
 ۲. دکتر پرویز گودرزی(عضو حقوقی)
۳. دکتر راضیه بیرانوند
 ۴. دکتر مهدی کماسی
 ۵. دکتر احمدرضا مظاهری
۶. دکتر ناصر پورحسن
 ۷. دکتر عبدالرضا زاهدی
۸. دکتر جواد ریاحی