تقدیر دکتر رضا محمدی، معاون امور آزمون های سازمان سنجش، از دکتر حسن مروتی، بابت تلاش و کوشش ایشان در برگزاری آزمون های سراسری ۱۳۹۹

ارسال شده در تاریخ :30 شهریور، 1399
تصویر

لازم به ذکر است، آزمون دکترا در مورخ 13۹۹/۵/۹ در یک نوبت صبح با تعداد ۱۱۲۰ داوطلب برگزار گردید. همچنین آزمون کارشناسی ارشد در مورخ 13۹۹/۵/۱۶ ، 13۹۹/۵/۱۷، 13۹۹/۵/۱۸ در سه نوبت و با تعداد ۵۰۰۵ داوطلب برگزار شد. آزمون سراسری نیز در مورخ 13۹۹/۵/۲۹، 13۹۹/۵/۳۰، 13۹۹/۵/۳۱، 13۹۹/۶/۱ در رشته های هنر، ریاضی، انسانی، تجربی و زبان و در چهار نوبت با تعداد ۵۵۸۴ داوطلب با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.