اطلاعیه انجام امور آموزشی و اداری به صورت غیر حضوری

ارسال شده در تاریخ :17 آبان، 1399
تصویر

بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا تا پایان هفته جاری کلیه امور اداری و آموزشی مربوط به دانشجویان به صورت الکترونیکی(غیر حضوری) انجام می شود، لذا ارائه خدمات به صورت حضوری امکان پذیر نمی باشد.

 شماره تماس جهت انجام امورات آموزشی:06642468320

داخلی های حوزه آموزش:302--328-309-312-311-316