اطلاعیه شماره یک نحوه فعالیت دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) در شرایط پرخطر و قرمز شیوع ویروس کرونا

ارسال شده در تاریخ :30 آبان، 1399
تصویر

 

پیرو مصوبه ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا در خصوص «اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدویت ها متناسب با روند بیماری کرونا در شهرها» و با عنایت به اینکه شهرستان بروجرد در دسته بندی شهرهای پرخطر (قرمز) قرار گرفته است، با استناد به بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۷سازمان امور استخدامی کشور،  نامه شماره ١٨٤٥٤٨ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ وزير محترم علوم تحقیقات و فناوری، به استحضار می رساند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۹/۱۵(به مدت دو هفته) فعالیت کلیه همکاران با در نظر گرفتن شرایط ذیل به صورت "دورکاری "می باشد. 

۱_ کلیه کلاس های آموزشی طبق فرآیند جاری به صورت مجازی برگزار خواهد گردید.

۲_ کلیه جلسات و رویدادهای دانشگاه از قبیل شوراها و کمیته های دانشکده ها و سمینارهای پژوهشی  و جلسات دفاع پایان نامه که به صورت مجازی امکان برگزاری دارند طبق روال معمول برگزار خواهند شد.

۳_ کارشناسان محترم آموزش دانشکده ها مطابق با روند تعریف شده توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه و دانشکده های مربوطه موظف به نظارت بر کلاس ها و انجام وظایف تعیین شده به صورت دورکاری می باشند.

۴_ فرآیند کار نیروهای محترم انتظامات دانشگاه به صورت حضوری خواهد بود.

۵_ تدابیر لازم جهت پاسخ به سئوالات دانشجویان ورودی جدید از طریق سایت دانشگاه و شبکه های اجتماعی توسط حوزه معاونت آموزشی پیش بینی شده است.

۶_ نیروهای بخش پشتیبانی آموزش مجازی و انفورماتیک با شیفت بندی و نظارت معاونت مربوطه به صورت حضوری در دانشگاه مستقر خواهد شد.

۷_ نیروهای بخش تاسیسات با شیفت بندی و نظارت معاونت مربوطه به صورت حضوری در دانشگاه مستقر خواهد شد.

۸_ کلیه فعالیتهای دانشگاه جهت تداوم خدمات رسانی از طریق دورکاری ادامه خواهد داشت. چنانچه در مواقع ضروری انجام یا فراهم کردن مقدمات برخی از امور نیاز به حضور در دانشگاه داشته باشد کارکنان با نظر مدیر مربوطه به صورت موردی در دانشگاه حضور خواهند یافت. 

۹_معاونین و مدیران و رؤسای دانشکده ها ملزم به نظارت برحسن انجام امور به صورت دورکاری افراد تحت مدیریت خود میباشند.

۱۰_ از روز شنبه ۹۹/۹/۱ الی ٩٩/٩/١٥ارائه خدمات به عموم مراجعان محترم در دانشگاه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.