حلول ماه رمضان ماه مهمانی خدا مبارک باد.

ارسال شده در تاریخ :24 فروردین، 1400
تصویر

رمضان؛ یعنی مرحم دل های توبه کنندگان؛ دل هایی که سوخته از گناه و گداخته از بی معرفتی هاست؛ ماهی که در آن، فریادگرایی عاشقان اوج می گیرد و کاسه های تهی دستان، رو به میزبان آن بلند است.
در شب های تقرب و سحرهای نزدیکی به پروردگار، دامن ستاره ها به پای بوسی ات می آیند. تو در اوجی و عروج تو، از ندای آسمانی رمضان است. با دستانت دامن ماه نو را بگیر و بالا برو! ماه رمضان تو را می خواند. گویی در این ماه می توان بر روی ابرها ایستاد و بر تمام شاخه های آسمان، نام های مقدس تو را آویخت و پیوسته در صبح و شب، تو را تسبیح گفت. می توان به تمام افق ها چشم دوخت و تمام گناهان روح را پاک کرد! می توان عطر ماه رمضان را از تمام هستی حس کرد. فانوس مهربانی خدا را ببین که بر آستان عرش آویزانش کرده است، ماه رمضان تو را می خواند و این فانوس از آن بیداردلان سحرخیز و روزه داران پاک طینت است. رمضان مبارک باد