شروع دوره های آموزشی 5 گانه

ارسال شده در تاریخ :13 دی، 1398
تصویر

گروه آموزش های آزاد و مجازی به کمک گروه آموزشی عمران برگزار میکند : 

دوره های آموزشی 5 گانه تصویر برداری و تجزیه تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای از جمعه 13 دی ماه 1398 شروع خواهد شد.

زمان : ساعت 8 الی 12