اطلاعیه مهم (قبل از برگزاری جلسه دفاع)

ارسال شده در تاریخ : 19 بهمن، 1398
تصویر

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند، ثبت پایان نامه در سامانه همانند جو قبل از تکمیل فرم دفاع و اخذ مجوز از معاونت پزوهشی دانشکده ضروری است.

در صورت نداشتن تاییدیه از سامانه همانندجو برگزاری جلسه دفاع امکان پذیر نیست.

لینک سامانه همانندجو:

https://tikservice.irandoc.ac.ir/

موفق باشید