دوره آموزشی PLC S7 

ارسال شده در تاریخ :27 بهمن، 1398
تصویر

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه آیت الله بروجردی اقدام به برگزاری دوره آموزشی PLC S7  نموده است. طول دوره 24 ساعت همراه با کارگاه عملی مطابق با سرفصل های سازمان فنی حرفه ای بوده و در پایان دوره مدرک رسمی وزارت علوم به دانشجویان اعطا خواهد شد. 

مدرس دوره : دکتر محمود مولا