کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویی

ارسال شده در تاریخ :25 خرداد، 1399
تصویر

اطلاعیه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند ؛ بررسی در خواست دانشجویان در سه سطح شوراهای بررسی موارد خاص دانشگاه، استان و مرکزی (سازمان امور دانشجویان) از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) به آدرس : http://portal.saorg.ir  صورت می­گیرد.

ضروری است پس از ثبت نام در سامانه ذیل و دریافت کد پیگیری، مدارک و مستندات خود را در اسرع وقت به کارشناس کمیسیون (حوزه معاونت دانشجویی)  ارائه نمایید.