ایمیل تکمیلی همایش

ارسال شده در تاریخ :10 تیر، 1399
تصویر

به اطلاع نویسندگان و صاحب نظران گرامی می رساند:

برخی از نویسندگان محترم موفق به پیوست مقاله در ایمیل قبلی همایش نشده بودند. بدینوسیله ایمیل تکمیلی همایش جهت بازارسال مقالات این دسته از نویسندگان بزرگوار به شرح زیر اطلاع رسانی می شود:

 

sociology@abru.ac.ir

شماره تماس ضروری: 09127993748