همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ :23 تیر، 1399
تصویر

طبق اطلاع قبلی، همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی در تاریخ 11 تیرماه بصورن مجازی در دانشگاه آیت اله بروجردی (ره) برگزار شد. 

مقالات منتخب در دو پنل جداگانه صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه ارائه گردید. 

مجموعه مقالات و گواهی پذیرش، بعد از آماده سازی، برای نویسندگان ارسال خواهد شد.