راهنمای سامانه توانمندسازی تولید توسعه و اشتغال پایدار

ارسال شده در تاریخ :28 آبان، 1399
تصویر

«طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)» با محوریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می گردد. هدف این طرح، توسعه دانش بنیان بنگاه‌ها از طریق بهره‌مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، گسترش سطح مهارت دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی، تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه با هدف کاربردی شدن دانش و یافته های جدید علمی و فناوری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گسترش توان فنی و مهندسی بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری و ظرفیت‌سازی اشتغال از طریق خلق ارزش افزود‌ه‌ی جدید و تامین اشتغال‌زایشی و پایدار می باشد.

این طرح در سه بخش برای دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود را در بنگاه‌های اقتصادی بگذارانند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل دارند پایان‌نامه‌های خود را به صورت مساله‌محور انجام دهند و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعات، انجام پروژه های مستقل یا مشترک در بنگاه های صنعتی و معدنی فعالیت نمایند، اجرا می شود.

آدرس سامانه: top.mimt.gov.ir

راهنمای جامع سامانه تاپ شامل معرفی و نحوه ثبت‌نام

بروشور معرفی سامانه تاپ

برای اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه می توانید در تماس باشید.