مسابقه كتاب خوانی ماجرای فكر آوينی

ارسال شده در تاریخ :12 اردیبهشت، 1400
تصویر

🔰بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) در دانشگاه ها برگزار می نماید.

🔸📚مسابقه كتاب خوانی ماجرای فكر آوينی
🔹به مناسبت بیست و هشتمین سالروز شهادت سید مرتضی آوینی

🎁 ده میلیون تومان جوایز نقدی به قید قرعه

❇️ثبت نام در مسابقه :
🌐 patoghketab.com