نقل انتقال دانشجویان شاهدوایثارگر

ارسال شده در تاریخ :26 خرداد، 1400
تصویر

 

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

به اطلاع آن دست از داشجویان ورودی سال 1399 و ماقبل، شاهد و ایثارگر که مشمول آئین نامه نقل وانتقالات سازمان امور دانشجویان می‌باشند ، به ترتیب الویت:

1.فرزند شهید 2. جانباز بالای 50% و آزاده 3. همسر شهید 4. جانباز 25% الی 49% 5. فرزند جانباز 50% و آزاده 6.همسر جانباز 50% و آزاده 7.فرزند جانباز 25% الی 49%

که متقاضی انتقال یا میهمانی هستند می‌توانند از تاریخ 1400/03/20 لغایت 1400/04/20 با مراجعه با سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان (portal.sarog.ir) نسبت به ثبت درخواست و دریافت کدرهگیری اقدام نمایند، و نتایج تا پایان تیرماه از طریق همان سامانه به اطلاع آنها خواهد رسید بدیهی می‌باشد به درخواست های که در خارج از سامانه مذکور ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.

گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر