دکتر محمد عابدینی
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی برق
  • گرایش: قدرت
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 214 ساختمان فنی
  • شماره تماس: --
  • ایمیل: m.abedini@abru.ac.ir کانال تلگرامی abedini64@