پردازش
همه خبرها

بازدید میدانی رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر مروتی از پروژه های عمرانی در حال اجرای دانشگاه

جناب آقای دکتر مروتی رئیس محترم دانشگاه به صورت میدانی از پروژه های در حال اجرای دانشگاه از نزدیک بازدید به عمل آوردند. در این بازدید اعضای محترم شورای فنی دانشگاه به ارائه توضیحات در مورد روند پیشرفت [ادامه مطلب]...

21 بهمن، 1398