مرکز مشاوره ، سلامت ودرمان


رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام و نام خانوادگی: 
تحصیلات: 
شماره تلفن: 86662660028


کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی
نام و نام خانوادگی: دکتر اسحاق صیاد رودکار
تحصیلات: دکتری علوم سیاسی
شماره تلفن: 86662660028

 

 شرح وظایف:

- نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنمایی­های لازم در زمینه­های مختلف.

- نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس­ها، خوابگاه­ها و نانوائی­ها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری مدیریت امور دانشجویی.

- تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان.

- انجام خدمات مشاوره­ای با دانشجویان و خانواده آنان (در صورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان.

- برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت­های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.

- پیش بینی و اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت و کنترل در مصرف آن.

- معاینه و معالجه سرپایی دانشجویان.

- ثبت و نگهداری سوابق درمانی دانشجویان.

- پیگیری وضعیت دانشجویانی که در مراکز پزشکی بستری می­شوند.

- اظهارنظر درباره گواهی نامه­های پزشکی دانشجویان که توسط پزشکان دیگر تجویز شده باشند.

- تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز.

- نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشکان، مشاوران، پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی، درمانی مرکز.

- برگزاری کلاس­ها و کارگاه­های آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان.

- ارتباط با انجمن­ها، نهادها، سازمان­ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره.

- تهیه و توزیع نشریه­های مختلف مربوط براساس نیازهای موجود.

- ارائه گزارش­های لازم به معاونت دانشجویی در زمینه­های مربوط.

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف محوله و براساس سیاستگذاریهای انجام شده به عهده مرکز می­باشد.

 

 

 

درگاه ارتباطی