معرفی دانشکده


دانشکده علوم انسانی به عنوان اولین دانشکده دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) در سال 1384 با پذیرش دانشجو در رشته حقوق، شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر دانشکده علوم انسانی دارای 6 گروه آموزشی حقوق، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم قرآن و حدیث و زبان انگلیسی بوده، و دانشجویان در 8 رشته تحصیلی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم قرآن و حدیث، آموزش زبان انگلیسی، زبان شناسی در مقطع کارشناسی و 6 رشته حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد آموزش در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند. تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده 48 نفر بوده و تعداد اساتید مدعو 36 نفر می باشند. همچنین تعداد دانشجویان فعال در دانشکده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز 1567 نفر هستند.