معرفی


معرفی دانشکده


دانشکده فنی و مهندسی دارای 25 عضو هیات علمی در پنج گرایش برق، عمران، کامپیوتر، معماری و مکانیک می باشد .

تعداد حدود 2000 دانشجو در رشته های فوق مشغول به تحصیل می‌باشند.

تعداد سه کارشناس در دانشکده و آزمایشگاه مشغول به فعالیت هستند.

مساحت دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۴۰ مترمربع و مساحت آزمایشگاه‌های آن ۱۴۴۰ مترمربع می‌باشد.