آزمایشگاه های دانشکده فنی


لیست آزمایشگاه­های دانشکده­ی  فنی و مهندسی

 

  • لیست آزمایشگاه­های گروه مهندسی برق

آزمایشگاه سیستم­های کنترل خطی – آزمایشگاه الکترونیک صنعتی - آزمایشگاه ماشین­های الکتریکی – آزمایشگاه سیستم­های دیجیتال – آزمایشگاه تحلیل سیستم­های قدرت –  آزمایشگاه الکترونیک

 

  • لیست آزمایشگاهها و کارگاه­های گروه مهندسی مکانیک

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات - آزمایشگاه مقاومت مصالح - آزمایشگاه ترمودینامیک - آزمایشگاه مکانیک سیالات - آزمایشگاه انتقال حرارت - آزمایشگاه آیرودینامیک - کارگاه ماشین ابزار - کارگاه جوشکاری - کارگاه اتومکانیک

 

  • لیست آزمایشگاههای گروه مهندسی عمران

آزمایشگاه هیدرولیک - آزمایشگاه مکانیک خاکآزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایشگاه قیر و آسفالت

 

  • لیست آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر - آزمایشگاه ریزپردازنده - آزمایشگاه سیستم عامل - آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری – آزمایشگاه مهندسی نرم­افزار

  • گروه مهندسی معماری

کارگاه های مهندسی معماری