معرفی


گروه های پژوهشی


          گروه­های پژوهشی دانشکده :

  1. گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)  ( مهندسی کامپیوتر)
  2. گروه میکروالکترونیک (مهندسی برق)
  3. مدیریت جامع منابع آب (مهندسی عمران)
  4. گروه تحقیقات موتور (مهندسی مکانیک)
  5. گروه آیرودینامیک و سامانه­های هوافضا (مهندسی مکانیک)