همایش ها و کنفرانس ها


دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

Second national conference on advanced research in engineering and applied science

مهلت ارسال اصل مقالات: 1398/10/20
برگزاری کنفرانس: 1398/12/13
اعلام نتایج داوری: 1398/11/10
 

دبیر اجرایی همایش: دکتر شهاب حسن پور

دبیر علمی همایش: دکتر محمد عابدینی

http://www.nareas.ir/fa/

نقشه دانشگاه