معرفی رئیس کتابخانه


نام و نام خانوادگی : سپیده حاتمی

تحصیلات: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

شماره تماس: 42468320- 066 - داخلی-322      

پست الکترونیکی: Sepideh63hatami@gmail.com

درگاه ارتباطی
ارتباط با رئیس کتابخانه
نام و نام خانوادگی :
شماره همراه:
ایمیل:
درخواست: