گزارش عملکرد


گزارش عملکرد

اهم اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت سبز در دانشگاه آیت الله بروجردی به شرح زیر است:

  • طراحی و اجرای تصفیه خانه مجتمع اصلی دانشگاه (حوزه مدیریت مصرف آب)
  • اجرای طرح درختکاری در محوطه دانشگاه با محوریت زیباسازی دانشگاه (حوزه مدیریت فضای سبز)
  • تعویض لامپهای کم­مصرف با لامپهای پرمصرف در خوابگاه
  • تهیه طرح مدیریت پسماند دانشگاه در راستای مدیریت منابع و بازیافت در سلف دانشگاه
  • نصب و راه اندازی سیستم هوشمند برای کاهش مصرف سوخت در برخی از موتورخانه ­های دانشکده­ها
  • تحلیل وضعیت مصرف هر کلیه بخش­های دانشگاه در حوزه آب، گاز، برق و کاغذ