معرفی


  • رئیس مدیریت سبز دانشگاه

دکتر محمد رضا حدادی

سمت: رئیس مدیریت سبز دانشگاه

تلفن محل کار:  ۴۲۴۶۸۳۲۰

تلفن داخلی: ۱۱۲

پست الکترونیکی:   haddadi@abru.ac.ir

سوابق تحصیلی: دکتری ریاضی

  • کارشناس مدیریت سبز دانشگاه

مهدی ترکاشوند

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

نشانی: بروجرد - کیلومتر ۳ جاده بروجرد-خرم آباد، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، گروه نظارت و ارزیابی