آیین نامه ها و مصوبات هیأت امناء


دسته بندی فایل ها
 1. آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

  دانلود فایل
 2. آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

  دانلود فایل
 3. اولین اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

  دانلود فایل
 4. دومین اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

  دانلود فایل
 5. آیین نامه ساختار و تشکیلات

  دانلود فایل
 6. آیین نامه مالی، معاملاتی

  دانلود فایل
 7. اصلاحات آیین نامه مالی و معاملاتی

  دانلود فایل
 8. شیوه نامه ارتقاء اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه

  دانلود فایل
 9. آيين نامه حق التدریس و نحوه محاسبه واحدهای آموزشی

  دانلود فایل
 10. آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها

  دانلود فایل
 11. آیین نامه صلاحیت عمومی هیأت علمی مصوب شورای انقلاب

  دانلود فایل
 12. آیین نامه اعطای بورس و مأمور به تحصیلی هیأت علمی

  دانلود فایل
 13. شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه هیأت علمی

  دانلود فایل
 14. آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

  دانلود فایل
 15. آیین نامه تسهیلات مالی دانشجویان غیر ایرانی

  دانلود فایل
 16. مقرری ارزی اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتی

  دانلود فایل
 17. آیین نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی

  دانلود فایل
 18. آیین نامه اجرایی پژوهانه «گرنت» مقالات

  دانلود فایل
 19. دستورالعمل برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنا

  دانلود فایل
 20. آیین نامه اجرایی مقابله با تقلب در آثار علمي

  دانلود فایل
 21. آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

  دانلود فایل