سایر دانشگاه های کشور


دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد    http://www.haeri.ac.ir
دانشگاه اراک    http://www.araku.ac.ir
دانشگاه اردکان    http://www.ardakan.ac.ir
دانشگاه ارومیه    http://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان    http://www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س)    http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلام    http://www.ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورد    http://www.ub.ac.ir
دانشگاه بزرگمهر قائنات    http://www.buqaen.ac.ir
دانشگاه بناب    http://www.Bonabu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا    http://www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند    http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)    http://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه پیام نور    http://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تبریز    http://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته    http://www.kgut.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان    http://www.iasbs.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریه    http://www.torbath.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی    http://www.srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرس    http://www.modares.ac.ir
دانشگاه تفرش    http://www.tafreshu.ac.ir
دانشگاه تهران    http://www.ut.ac.ir
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی    http://www.uast.ac.ir
دانشگاه جهرم    http://www.jahromu.ac.ir/
دانشگاه جیرفت    http://ujiroft.ac.ir
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم    http://www.hmu.ac.ir
دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران    http://www.m.anaty@wru.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواری    http://www.hsu.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس    http://www.pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی    http://khu.ac.ir
دانشگاه دامغان    http://www.du.ac.ir
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار    http://www.cmu.ac.ir
دانشگاه رازی    http://www.razi.ac.ir
دانشگاه زابل    http://www.uoz.ac.ir
دانشگاه زنجان    http://www.znu.ac.ir
دانشگاه سلمان فارسی کازرون    http://www.kazerunsfu.ac.ir
دانشگاه سمنان    http://semnan.ac.ir
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی    http://www.sjau.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان    http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شهرکرد    http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنرکرمان    http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی    http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز    http://www.scu.ac.ir
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان    http://www.azaruniv.ac.ir
دانشگاه شیراز    http://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صداوسیما    http://iribu.ac.ir
دانشگاه صنایع ومعادن ایران    http://www.iuim.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت    http://www.put.ac.ir
دانشگاه صنعتی اراک    http://www.arakut.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه    http://www.uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی بیرجند    http://wwwbirjandutacir
دانشگاه صنعتی جندی شاپور    http://www.jsu.ac.ir
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان    http://www.bkatu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سیرجان    http://www.sirjantech.ac.ir
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه    http://www.shhut.ac.ir
دانشگاه صنعتی قم    http://www.qut.ac.ir
دانشگاه صنعتی کرمانشاه    http://www.kut.ac.ir
دانشگاه صنعتی همدان    http://www.hut.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان    http://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر    http://www.aut.ac.ir
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل    http://www.Nit.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی    http://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند    http://www.sut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود    http://www.shahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف    http://www.sharif.ir
دانشگاه صنعتی شیراز    http://www.sutech.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی    http://www.atu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران    http://www.iust.ac.ir
دانشگاه علم وفناوری مازندران    http://www.ustm.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    http://www.sanru.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر    http://www.kmsu.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    http://www.gau.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد    http://www.um.ac.ir
دانشگاه فرزانگان سمنان    http://www.fgusemnan.ac.ir
دانشگاه فرهنگیان    http://www.cfu.ac.ir
دانشگاه فسا    http://www.fasau.ac.ir
دانشگاه فناوری های نوین سبزوار    http://www.sunt.ir
دانشگاه فنی وحرفه ای    http://www.tvu.ac.ir
دانشگاه قم    http://www.qom.ac.ir
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان    http://www.ramin.ac.ir
دانشگاه کوثر    
دانشگاه گرمسار    http://www.ugsr.ir
دانشگاه گلستان    http://www.gu.ac.ir
دانشگاه گنبد کاووس    http://www.gonbad.ac.ir
دانشگاه گیلان    http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه گیلان    http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه لرستان    http://www.lu.ac.ir
دانشگاه مازندران    http://www.umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی    http://www.uma.ac.ir
دانشگاه مراغه    http://www.maragheh.ac.ir
دانشگاه ملایر    http://www.malayeru.ac.ir
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان    http://www.qiet.ac.ir
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار    http://www.golbaharusnt.ac.ir
دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)    http://www.Nahgu.ac.ir
دانشگاه نیشابور    
دانشگاه هرمزگان    http://www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنر    http://www.art.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامی تبریز    http://www.tabriziau.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان    http://www.aui.ac.ir
دانشگاه هنرشیراز    http://www.shirazartu.ac.ir
دانشگاه ولایت    http://www.velayat.ac.ir
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان    http://www.vru.ac.ir
دانشگاه یزد    http://www.yazd.ac.ir
دانشگاه کاشان    http://www.kashanu.ac.ir
دانشگاه کردستان    http://www.uok.ac.ir
دانشگاه یاسوج    http://www.yu.ac.ir
دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار    http://Khansar-cmc.ac.ir
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب    http://shirazu.ac.ir
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان    http://www.gut.ac.ir
سجاد    
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان    http://www.istt.ir/
عقیق    http://aghigh.ac.ir
علامه محدث نوری    
مجتمع آموزش عالی اسفراین    http://www.esfarayen.ac.ir
مجتمع آموزش عالی بم    http://www.bam.ac.ir
مجتمع آموزش عالی تربت جام    
مجتمع آموزش عالی زرند    info@zarandhec.ir
مجتمع آموزش عالی سراوان    http://www.saravan.ac.ir
مجتمع آموزش عالی گناباد    http://gonabad.ic.ir
مجتمع آموزش عالی شیروان    
مجتمع آموزش عالی لارستان    http://www.lar.ac.ir
مرکز آموزش عالی کازرون    
مرکزآموزش عالی استهبان    http://www.Estahbanihe.ac.ir
مرکزآموزش عالی اقلید    http://www.Eghlid.ac.ir
مرکزآموزش عالی شهرضا    http://www.shahreza.ac.ir
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا    http://www.bzte.ac.ir
مرکزآموزش عالی لامرد    http://www.lamerdhec.ac.ir
مرکزآموزش عالی ممسنی    http://www.mamasaniu.ir
مرکز آموزش عالی محلات    http://www.mahallat.ac.ir
مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران    
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    http://incubator.gau.ac.ir
مرکزآموزش عالی فیروزآباد    http://www.fabad-ihe.ac.ir
مرکزآموزش عالی کاشمر    http://www.ihekashmar.ac.ir
مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان    http://roshd@kashanu.ac.ir