معاون دانشجویی


معاون دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد اتونی 

تحصیلات: دکتری ادبیات

 


وظایف:

از مهم­ترین وظایف حوزه معاونت دانشجویی می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه.

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.

- نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

- ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی.

- برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان.

- برنامه­ ریزی و نظارت بر برنامه­ های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه.

- نظارت بر امور رستوران، خوابگاه­ ها و ورزشگاه­ ها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی.

- گسترش روابط میان اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان.

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه­ های مختلف دانشجویی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تهیه و پیشنهاد آئین­ نامه­ های مختلف دانشجویی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.

- انجام کلیه اموری که در آئین­ نامه­ های دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آئین­ نامه ­های دانشجویی.

- ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آن­ها به هیأت رئیسه و شورای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

- تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه­ ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.

- پیشنهاد برنامه­ های لازم به شوراهای دانشجویی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.

سوابق کار اجرایی

رییس دفتر رییس  دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی از سال 1391 تا اکنون

نمایندة وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور تشکلها  1397- 1398

عضو استانی هیات نظارت و ارزیابی از سال 1396 تا اکنون

عضو هیات رییسه دانشگاه از سال 1392 تا اکنون

عضو شورای دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 1398تا اکنون

عضو شورای فرهنگی دانشگاه  سال 1392 -1397

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه  سال 1393 - 1397

عضو هیات اجرایی غیر هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی سال 1397-1398

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی از سال 1393 تا اکنون

عضو شورای انتشارات و کتابخانه دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی از سال 1398تا اکنون

عضو شورای سیاست گذاری مرکز مشاورة دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 1397

 عضو کمیتة اخلاق و بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 1397

عضو شورای انفورماتیک دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 1397

عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 1397

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 1398

نمایندة رییس در کمیته ترفیعات دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 1397 تا اکنون