معاون دانشجویی


معاون دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدشریف زارعی

تحصیلات: دکتری مکانیک

شماره تلفن: 06642468226- داخلی  400


وظایف:

از مهم­ترین وظایف حوزه معاونت دانشجویی می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه.

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.

- نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

- ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی.

- برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان.

- برنامه­ ریزی و نظارت بر برنامه­ های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه.

- نظارت بر امور رستوران، خوابگاه­ ها و ورزشگاه­ ها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی.

- گسترش روابط میان اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان.

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه­ های مختلف دانشجویی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تهیه و پیشنهاد آئین­ نامه­ های مختلف دانشجویی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.

- انجام کلیه اموری که در آئین­ نامه­ های دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آئین­ نامه ­های دانشجویی.

- ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آن­ها به هیأت رئیسه و شورای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

- تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه­ ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.

- پیشنهاد برنامه­ های لازم به شوراهای دانشجویی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.