مدیر امور دانشجویی


مدیر امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی: 

تحصیلات: 

شماره تلفن: 06642468320- داخلی 403


وظایف:

- تهیه و تدوین برنامه ­های مختلف در زمینه امور دانشجویی.

- اجرای سیاست­ ها و خط مشی­ های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه­ های دانشجویان.

- تنظیم برنامه­ های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.

- برنامه ­ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه­ های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.

- انجام خدمات مربوط به ارائه کمک­ های مالی و وام ­های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.

- انجام امور مربوط به تسویه حساب وام­ های صندوق رفاه دانشجویان.

- نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ­ها و گروه­ های آموزشی.

- نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه ­های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.

- برنامه­ ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.

- برنامه ­ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم­ سازی جسم و روح آنها.

- نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائی­ های لازم در زمینه­ های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.

- انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.

- بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.