معرفی رییس اداره رفاه و خدمات دانشجویی


 

                                              

 

                              

نام و نام خانوادگی:  مهندس علیرضا لطفی

شماره تلفن: 06642468320- داخلی 404

 

اداره رفاه:

اداره رفاه یکی از ادارت تابع اداره کل امور دانشجویی دانشگاه و پل ارتباطی بین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان می باشد، که نماینده صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه می باشدکه در زمینه‌ی ارایه‌ی خدمات و تسهیلات رفاهی جهت ایجاد زمینه‌های مناسب و رشد استعدادها، به خصوص کمک به وضع تحصیلی دانشجویان ایرانی مستعد کم بضاعت در دانشگاه‌ها و مووسسات آموزش عالی انجام وظیفه می‌نماید. اداره رفاه و خدمات دانشجویی با اتصال به سامانه‌ی رفاهی صندوق رفاه دانشجویان کشور و با هماهنگی این صندوق طبق ضوابط و قوانین تسهیلات رفاهی وانواع وام‌ها را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.این اداره امور پرداخت تسهیلات متنوع دانشجویی  را انجام می‌دهد. همچنین انجام ا مور بیمه‌ی حوادث کلیه دانشجویان توسط این اداره فراهم می‌شود.

شرح وظایف رییس اداره رفاه:

 1. برنامه‌ریزی برای ارایه‌ی تسهیلات رفاهی به دانشجویان اعم از وام "تحصیلی، مسکن، ازدواج، ضروری، شهریه شبانه و ودیعه مسکن متأهلی، عتبات عالیات، علوی، حج"
 2. برنامه‌ریزی و پیگیری انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویان.
 3. اقدام لازم جهت تنظیم لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام‌های دانشجویی در هر ترم تحصیلی و نظارت بر حسن انجام آنها.
 4. ارتباط مستقیم اداره رفاه با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
 5. ارایه‌ی کلیه امور رفاهی به دانشجویان با هماهنگی صندوق رفاه و طبق ضوابط و دستورالعمل‌های رسیده.
 6. کنترل لازم در جهت بازپرداخت وام‌های پرداخت شده به دانشجویان.
 7. نظارت لازم اداره رفاه بر نحوه‌ی فعالیت و انجام وظیفه پرسنل در اداره رفاه دانشجویان.
 8. پذیرش و بررسی درخواست وام دانشجویان طبق آیین نامه اجرایی، ثبت نام و انجام مراحل مربوط به وام دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی.
 9. تنظیم و آماده نمودن تقاضاهای وام دانشجویان.
 10. دریافت تعهد نامه محضری دانشجویان و ثبت مشخصات افراد متقاضی و ضامن در سیستم صندوق رفاه دانشجویان.
 11. تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل بابت استفاده از سرای دانشجویی و وام دانشجویی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و صدور دفترچه اقساط وام جهت دانشجویان بدهکار.
 12. اعلام بدهی یا عدم بدهی دانشجویان به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از طریق سیستم مکانیزه آموزشی جهت صدور گواهی فراغت از تحصیل
 13. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

                               زمان بندی و سیکل خدمات قابل ارایه:

ارایه کلیه وام‌ها به دانشجویان در دو نوبت در طول سال تحصیلی (ترم اول و دوم) با توجه به زمان بندی اعلام شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان و اداره‌ی رفاه دانشجویی انجام می‌پذیرد. هر نوع وام شرایط خاصی دارد که با مراجعه حضوری دانشجو به اداره رفاه، مراتب توسط کارشناسان مربوطه به اطلاع دانشجو خواهد رسید.

بیمه حوادث: کلیه‌ی دانشجویان شاغل به تحصیل از طرف دانشگاه بیمه هستند لذا در صورت بروز هر گونه حادثه می‌توانند جهت دریافت غرامت و هزینه های پزشکی به اداره رفاه مراجعه نمایند.

                                باز پرداخت وام‌ها

با توجه به قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان در خصوص بازپرداخت وام‌های دانشجویی، حداکثر زمان ممکن جهت تقسیط این نوع وام‌ها از بدو ورود به دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ١٠ نیمسال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته و کاردانی ٥ نیمسال است؛ لذا لازم است دانشجویان پس از فراغت از تحصیل سریعاً جهت تعیین تکلیف (تسویه حساب) به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند. در غیر این صورت بدهی آنان تقسیط نخواهد شد و موظف به پرداخت کل بدهی خود به صورت نقدی و یکجا می‌باشند.

توجه:

 • وام‌های پرداختی به دانشجویان نوبت دوم از طریق تسهیلات بانکی بوده و سالیانه حدوداً ٤% به  آن سود تعلق می‌گیرد.
 • در زمان تسویه حساب وام ودیعه مسکن متأهلین، می‌بایست نقداً یکجا پرداخت گردد.
 • در زمان فارغ التحصیلی 10% از مبالغ وام‌ها به صورت نقدی و مابقی آن ٦٠ ماهه تقسیط گردیده و به دانشجو دفترچه اقساط تحویل داده می‌شود.