معرفی رییس اداره رفاه و خدمات دانشجویی


نام و نام خانوادگی: جناب آقای علیرضا لطفی

شرح وظایف رئیس اداره صندوق رفاه

( جهت ارتباط با اداره رفاه در ساعات اداری با شماره تماس های ذیل تماس بگیرید.ضمنا برای ارسال مدارک از طریق فضای مجازی فقط و فقط با پیام رسان ایتا به شماره موبایل 09032676112 اقدام نمایید.ارسال مدارک به سایر پیام رسان ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داخلی 404  06642468320