به زودی همه ی اطلاعیه ها و اخبار حوزه حراست را از طریق این پرتال دریافت خواهید نمود
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(