نشست شهردار محترم شهر بروجرد و معاونین ایشان با رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مروتی و تقدیر از فعالیت های ارزنده ایشان

ارسال شده در تاریخ : 18 خرداد، 1399
تصویر

در این جلسه بعد از تلاوت قرآن مجید جناب آقای دکتر مروتی رئیس محترم دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ضمن عرض خوشامد گویی  و خیر مقدم به میهمانان حاضر در نشست به ویژه جناب آقای دکتر جافری شهردار محترم شهر بروجرد و تبریک اعیاد مبارک شعبانیه همچنین سال جدید ، به معرفی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) پرداختند و تاکید کردند دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) به عنوان محور آموزش عالی در شهرستان بروجرد ، یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز خود را تعامل موثر و سازنده با همه دستگاه های اداری به ویژه شهرداری محترم می داند؛ به گونه ای که در شعار محوری دانشگاه تحت عنوان دانشگاه ((جامعه محور )) نیز این رویکرد نهادینه شده است .
 در ادامه جلسه جناب آقای دکتر جافری شهردار محترم شهر بروجرد به ایراد سخنرانی پرداختند . وی از همکاری های مثبت و دلسوزانه دانشگاه در حوزه های مرتبط با شهرداری قدردانی نمودند .ایشان بیان نمودند به لطف خداوند متعال در حال حاضر شاهد ارتقاء نسبی سطح اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی نسبت به مجموعه شهرداری بروجرد هستیم و دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) به عنوان یکی از نهادهای علمی و اثربخش در این مسیر همراهی بسیار مطلوبی با مجموعه شهرداری داشته است. در پایان جلسه شهردار محترم از رویکرد حمایتی و سازنده دکتر مروتی همچنین دکتر مظاهری نسبت به شهرداری شهر بروجرد ، تقدیر و تشکر به عمل آوردند.