جلسه رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن مروتی، و دکتر مسعود صدری نسب با اعضای هیئت اجرایی جذب غیر هیئت علمی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ : 18 خرداد، 1399
تصویر

در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۳/۶ جلسه هیئت اجرایی جذب غیر هیئت علمی با حضور اعضای جلسه و جناب آقای دکتر مسعود صدری نسب، نماینده محترم هیئت امناء در هیئت اجرایی جذب و رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حسن مروتی، برگزار گردید. در این جلسه دستورات و درخواست های ارسالی به دبیرخانه هیئت اجرایی کارکنان توسط هیئت اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه نماینده محترم هیئت امناء پیشنهاد نمودند کسب امتیاز پژوهشی در بحث ارتقاء کارکنان موضوعاتی توسط پرسنل مطرح شود که باعث ایجاد تحول و یا بهره‌وری بالاتری با تغییر برخی فرآیندها همراه باشد.
در پایان جلسه رئیس محترم دانشگاه ضمن تشکر از رهنمودهای جناب آقای دکتر صدری نسب با ذکر صلوات جلسه را به اتمام رساند.