تغییر زمان برگزاری همایش

ارسال شده در تاریخ :31 فروردین، 1399
تصویر

اطلاعیه

با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه و رعایت پروتکل های بهداشتی، به اطلاع می رساند زمان برگزاری همایش ملی "جهانی شدن و محلی گرایی" به تاریخ 11 تیرماه 1399 تغییر پیدا کرد. بر این اساس، زمان ارسال مقالات هم، تا پایان خردادماه 1399 تمدید شد.