اولویت‌های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1399

ارسال شده در تاریخ :10 دی، 1399
تصویر

اولویت‌های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1399بر اساس نیازها و برنامه‌های آتی سازمان، در دو حوزه طراحی و تحلیل سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد سیاست‌ها (سیاست‌هایی که در گذشته طراحی شده و هم اکنون در حال اجرا هستند)، انتخاب شده‌اند.

طرح‌نامه پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

پس از مطالعه دقیق چارچوب کلی هر یک از موضوعات، می‌توانید طرح پیشنهادی خود را با در نظرگرفتن اهداف و دستاوردهای مورد انتظار، مطابق فرم فوق طرح‌نامه به نشانی زیر ارسال نمایید.

وبسامانه ارسال طرح‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور

ارتباط سوابق تحصیلی شامل رشته وگرایش و سوابق پژوهشی ،مرتبط با مالیات و موضوع پیشنهادی و همچنین داشتن رتبه پژوهشگری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مجری طرح و تیم پژوهشی، ضروری است. سازمان امور مالیاتی کشور پس از بررسی طرحنامه و در صورت تصویب کلیات آن، نسبت به اعالم RFP تکمیلی طرح اقدام خواهد کرد. در ضمن، ارسال طرح‌نامه هیچ‌گونه تعهدی برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد نمی‌کند و تصویب نهایی طرح‌نامه منوط به احراز شرایط اولیه و تصویب نهایی آن توسط شورای پژوهشی سازمان است.

اولویت‌های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1399

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با مرکز کارآفرینی، ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در تماس باشید.

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردیدانشگاه آیت الله العظمی بروجردی | دانشگاه فرصت آفرین و جامعه محور