علیرضا دولت آبادی
  • فنی و مهندسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی برق
  • گرایش: مخابرات
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 3
  • شماره تماس:
  • ایمیل: alireza.dolatabady@abru.ac.ir