دکتر ناصر پورحسن
  • علوم انسانی
  • رشته تحصیلی: علوم سیاسی
  • گرایش: مسائل ایران
  • مرتبه علمی:دانشیار
  • شماره اتاق: 301
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: Na.pourhassan@abru.ac.ir n. pourhassan 1303@gmail.com